Екипът на фирмата притежава богат теоретичен и практически опит като счетоводители, юристи и консултанти в областта на счетоводното, данъчното, търговското, трудовото и осигурителното законодателство. Одиторите във фирмата са дипломирани експерт-счетоводители и членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

 

АЛДИ КОНСУЛТ  ООД установява дълготрайно сътрудничество и партньорски взаимоотношения, общувайки постоянно със своите клиенти и партньори, като за  основополагащо начало в работата на дружеството е заложен стремежът, да се предлагат много вариантни и творчески решения на поставените въпроси.

 

Дружеството осигурява актуална информация за промените в данъчното и счетоводното законодателство, която своевременно предоставя на своите клиенти, съобразно спецификата на тяхната дейност.

 

Наличието на висококвалифицирани юристи в нашия екип е предпоставка не само за предоставяне на оптимална от гледна точка на счетоводството и финансите информация, но и за  нейната правна основа. Това Ви дава гаранции, че взетите от Вас решения, базирани на предоставяната от нас информация, ще бъдат не само оптимални за Вас от гледна точка на разходите, но и юридически издържани.