Изготвяне на проекти за финансиране от Европейските фондове

 

С присъединяването на България към Европейския съюз се откриват редица атрактивни възможности за финансиране от фондовете на ЕС по линия на редица програми. За програмен период 2007-2013 год., за България са отделени близо 7 млрд. евро от европейските програми.

Гарантираме качествени услуги относно:

 

·         Предварителни консултации за кандидатстване по различните програми за финансиране

·         Изготвяне на бизнес – планове

·         Съдействие в процеса на подаването и одобрението на документацията

·         Консултации при последваща реализация на одобрен проект.