ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

Годишно счетоводно приключване. Съставяне на годишна данъчна декларация на физически и юридически лица, попълване и подаване на статистически формуляри. Съставяне на годишен финансов отчет на фирми.

 

АЛДИ КОНСУЛТ ООД, предлага на своите клиенти пълен цикъл от счетоводни, данъчни и правни услуги във връзка със счетоводното обслужване на дейността на фирмите. Предлагаме различни услуги във връзка с приключването на финансовата година:

·          годишно счетоводно приключване

·          изготвяне на годишен финансов отчет

·          изготвяне на консолидиран финансов отчет

·          съставяне на статистически формуляри

·          съставяне на годишна данъчна декларация за физически и юридически лица.

Нашата цел е не само професионалното осъществяване на посочените дейности, но и защита интересите на нашите клиенти и ефективно разходване на тяхното време. При нас ще намерите акуратност, лоялност и добре свършена работа.