РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

 

АЛДИ КОНСУЛТ ООД предлага на своите клиенти професионални правни услуги по регистрация на търговски дружества - ЕТ, ООД, ЕООД, АД, СД, Кооперации, клонове на чуждестранни и местни търговци, дружества по ЗЗД, търговски представителства и клонове на български и чуждестранни предприятия, юридически лица с нестопанска цел, а именно:

  • Оказване на съдействие при избор на подходяща правна форма при регистрация на фирма
  • Оформяне на цялата необходима документация по регистрация и пререгистрация на фирми, клонове на търговски дружества, представителства
  • Подаване на документацията в Агенцията по вписванията
  • Счетоводно обслужване на дейностите по регистрация и пререгистрация на фирми
  • Оказване на съдействие през целия процес по регистрация и пререгистрация на фирми, като спестяваме времето и усилията на нашите клиенти.

Във връзка с приемането на Закона за търговския регистър регистрацията на фирми се поема от Агенция по вписванията. Съгласно Чл. 6, ал.1 от Закона, всеки търговец е длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър, като заяви подлежащите на вписване обстоятелства и представи подлежащите на обявяване актове. Всични съществуващи фирми са задължени да се пререгистрират в срок от 3 години.

Не чакайте последния момент. Обадете ни се и ние ще придвижим Вашите документи още сега.