ПРАВНИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ

 

АЛДИ КОНСУЛТ ООД осигурява широк кръг от професионални правни услуги с цел ефективно разрешаване на бизнес проблемите на своите клиенти.

Притежаваме специализирани знания и умения в областта на българското законодателство и международното право. Качеството на осъществяваните от нашите юристи правни услуги е гарантирано от богатият ни практичен опит и добри теоретични познания.

Предлаганите от нас правни услуги могат да бъдат разделени в следните насоки:

  • Изготвяне на възражения по издадени ревизионни доклади
  • Изготвяне на жалби по издадени ревизионни актове
  • Правен анализ на договори, казуси и проблеми в областта на данъчното, търговското, трудовото и осигурителното законодателство
  • Оформяне на документи при образуване и прекратяване на търговски дружества, ЕТ и кооперации.