Работни заплати и личен състав

 

АЛДИ КОНСУЛТ  ООД разполага с високо квалифицирани специалисти в областта на трудово-осигурителните услуги, които познават и следят непрекъснато промените в нормативната база. Ние ще спестим Вашето време и ще Ви помогнем да оптимизирате управлението на персонала си.

Обхват на услугата:

 • Консултации относно социално и здравно осигуряване
 • Трудово-правни консултации
 • Изготвяне на ведомости за работни заплати
 • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудовите договори на служителите
 • Подаване на Уведомления за слючени и прекратени трудови договори в НАП
 • Ежемесечно подаване на справки в НАП
 • Консултации относно допълнителното (задължително и доброволно) пенсионно осигуряване, и съдействие за сключване на договори
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица
 • Изготвяне на платежни документи за осигурителни вноски и данъка върху доходите
 • Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход, и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения; документи, необходими за пенсиониране
 • Ежемесечни преводи на средства за здравни и осигурителни вноски
 • Подготовка и подаване на документи в бюрата по труда
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми за възнаграждения по граждански договори
 • Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки
 • Консултации по трудовото законодателство и социалното осигуряване
 • Консултиране и изчисляване на индивидуален коефициент при пенсиониране
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж
 • Консултации във връзка с подбора на персонал.