ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

 

Нашето предимство е, че предлагаме на своите клиенти услуги, съобразени с тяхната специфика и насочени пряко към техните нужди. Предоставяме компетентни консултации и защита по законодателството, които се състоят в следното:

·                        Изготвяне на жалби или възражения срещу ревизионни доклади, ревизионни актове, актове за нарушения и наказателни постановления

·                       Превантивен контрол върху счетоводната информация и документация, във връзка с предстоящи ревизии

·                        Експертна оценка на актове, действия или бездействия на орган по приходите

·                        Анализ на ревизионни и други актове на приходната администрация и експертна оценка на констатациите и на определените данъчни задължения

·                        Независимо становище на възможностите за защита, с оглед конкретната отчетност и документиране при клиента, и експертни аргументи, които могат да се използват от клиента за защита срещу актовете

·                        Възможности за започване на производство за изменение на данъчните задължения по инициатива на клиента. Коментар на възможните аргументи и обосновки за започване на производството

·                        Анализ на отказите за разсрочване и отсрочване, или на отказите за изменение на данъчните задължения, и коментиране на възможните аргументи и обосновки във връзка с обжалването им.